Recension från VF-Värmlands Folkblad 18 maj 2016


MARIA MAGDALENA - KVINNAN VID JESU SIDA

 

- Monica Sjögren Nordgren
- Förlaget Kyrka Konst Kultur


Monica Sjögren Nordgren, värmländsk präst som gjorde sig känd som författare med boken om Sankta Anna, Jesus mormor, har satt en underrubrik på sin nya bok: Älskad och förtalad kultgestalt.
OCH VISST FINNS det täckning för rubriken. Maria från Magdala, som Magdalena kallas i Bibelns fyra evangelier, är både helgonförklarad, hatad och anklagad för att vara prostituerad. Mängder med myter florerar och rader av böcker har skrivits om denna kvinna, som pekats ut som en av dem som kom Jesus allra närmast.
HUR NÄRA, det diskuteras fortfarande. Var hon rentav hans hustru och födde hon till och med hans barn? Frågan ställs exempelvis i succéboken Da Vinci-koden, skriven av amerikanen Dan Brown - och han är långt ifrån ensam.
Ingen har kunnat säga säkert hur det låg till, men Monica Sjögren Nordgren lyfter fram källor som visar att Jesus och Maria Magdalena åtminstone hade ett mycket kärleksfullt förhållande. Så kärleksfullt att Jesu lärjunge Simon Petrus ilsket sägs ha sett henne som en oönskad rival om mästarens gunst.
Och självklart är ämnet spännande. Är uppgiften om förhållandet sann vacklar exempelvis hela grunden för de katolska prästernas påtvingade celibat. Det bygger ju på att Jesus var ren, vilket i sammanhanget betyder att han inte utövade någon sorts sexliv. Kanske har prästerna avstått från sådant helt i onödan?
MEN DET ÄR inte bara den frågan som är intressant. Monica Sjögren Nordgren har lagt ner ett stort arbete på att sammanställa mängder med uppgifter, hämtade från olika källor. Fem år har det tagit att skriva boken, berättade hon i samband med boksläppet nyligen.
I boken får vi följa Maria Magdalena från det att hon vandrade med Jesus och hans apostlar via hans korsfästelse och uppståndelse till dess hon så småningom via Italien hamnade i Frankrike, där legenderna kring henne fortfarande är högst levande.
DE VACKRA bilderna i boken, framför allt konstverk, ska också nämnas. Det märks att författarinnan är konsthistoriker.
Men även om det givetvis är Maria Magdalena som hela tiden står i centrum så gör Monica Sjögren Nordgren många utvikningar i sina berättelser och presenterar sidofigurer och sammanhang.
Det är historiskt intressant det också och mycket nytt får man lära sig, men det är lite svårt att hänga med ibland. Jag tror jag måste läsa boken en gång till för att få ordning på allt.

GUNVOR NYMAN


Maria Magdalena kvinnan vid Jesu sida 
Älskad och förtalad kultgestalt 
Monica Sjögren Nordgren. www.kyrkakonstkultur.se

Omslag till boken
Maria Magdalena kvinnan vid Jesu sida
Älskad och förtalad kultgestalt
Monica Sjögren Nordgren.www.kyrkakonstkultur.se